POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Kupujących przez firmę KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456.

za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sistersmshop.com.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456. Wszystkie dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), są przetwarzane i gromadzone z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

GROMADZENIE DANYCH

Administrator Danych Osobowych KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456 jest upoważniony do gromadzenia informacji, gdy Kupujący składa zamówienie na stronie wspomnianego Sklepu.

Dane Kupującego są gromadzone, przechowane i przetwarzane. Dane Kupujący udostępnia    w ramach zakupów w Sklepie, w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz umożliwienia korzystania z usługi oferowanej przez Sklep.

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

- Imię i nazwisko,

- Adres e-mail,

- Numer telefonu,

- Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

- Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

- W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

Wszystkie dane osobowe podawane są przez użytkowników z własnej woli, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456.

 

Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, którego Administratorem Danych Osobowych jest KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456 przez Kupującego, na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie  w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp.) pomiędzy firmą KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456, a Kupującym będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub w celu realizacji Zamówienia.

Administrator Danych Osobowych w celu dostarczenia Produktu jest upoważniony do przekazania firmie kurierskiej lub innemu dostawcy następujących danych Kupującego: imię i nazwisko oraz adresu.

Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach KLINIKA MODY SM Katarzyna Machynia, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda, NIP 741-204-24-25, REGON: 281603456.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie        z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Kupującego mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu.

Dbając o bezpieczeństwo Kupujących wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym, a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie oznaczonej „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.

Kupującym przysługuje prawo żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych o Kupujących. W celu zgłoszenia lub zamiaru dokonania jakichkolwiek zmian wynikających z powyższych zapisów należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: info@sistersmshop.com.